Kraniosakrálna terapia - lymfa

Masážny salón LYMFA
Prejsť na obsah

Kraniosakrálna terapia

Ponuka služieb
ODSTRÁNENIE  NEGATÍVNYCH  DÔSLEDKOV  STRESU - KRANIOSAKRÁLNA  TERAPIA


Kraniosakrálna terapia ( CranioSacral Therapy, CST) je veľmi jemný a účinný prístup k práci s telom. Táto neinvazívna technika používa malý tlak asi 5 gramov na odstránenie reštrikcií (blokov) v kraniosakrálnom systéme /KSS/ a tak napomáha obnovovať jeho voľný pohyb.

KSS je charakteristický rytmickou pohybovou aktivitou (6-12 cyklov za minútu), ktorá pretrváva celý život. Palpačne (dotykom) je možné zachytiť  tento pohyb na lebke, krížovej kosti, tiež na periférnych fasciách cez pohmat členkov, zápästia, ramien. Reštrikcie v KSS môžu byť výsledkom zápalov, somatických dysfunkcií, zranení. KSS predstavuje vnútorne prostredie pre vývoj, rast a funkčné schopnosti mozgu a miechy od embryonálneho vývoja až do smrti. Rytmus vypovedá o javoch vo vnútri organizmu, o stave vnútorných orgánov. Je úzko spojený, ovplyvňuje a je ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom.
Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. Kraniosakrálna terapia podporuje telo v jeho schopnosti sa liečiť samo.

Odborná literatúra i výskumy uvádzajú tieto klinické indikácie kraniosakrálnej terapie:
vyváženie autonómneho nervového systému,
nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporenie prúdenia tekutín,
posilnenie imunitného systému,
vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
reštrikcia kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závrate,
astma, bronchitída, sinusitída,
dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch,
odstránenie napätia v organizme, v systéme kostí a svalstva,
uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
chronické bolesti,
odstránenie negatívnych dôsledkov stresu,
depresie, úzkosť, šok, nespavosť
poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia,
hyperaktivita,
detská mozgová obrna,
doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
príprava na pôrod, po pôrodná starostlivosť,
poruchy príjmu potravy.


Kontakt:
Bea
0915 403 703

Návrat na obsah