lymfa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Reiki

PONUKA SLUŽIEB

Reiki /len v maďarskom jazyku aj certifikované kurzy/

Umenie prikladania rúk je prastaré. Ľudia ho používajú už od pradávna. Je to prirodzený inštinkt, prikladať ruky niekomu, kto je chorý alebo sa cíti zle. Matky sú príkladom takého správania sa. Keď sa dieťa poraní, často mu kladú ruky na poranené miesto. Dotyk človeka prináša liečenie, ochranu a lásku. Táto energia je známa pod viacerými názvami a v každej kultúre má iné pomenovanie. Iste ste už niektorý niekde zachytili. V Polynézii ju volajú "mana", Indiáni "orenda", v hebrejčine je to "ruach", v islamských krajinách "barraka", v Číne "čchi", v Japonsku "ki". A práve odtiaľ pochádza aj názov Reiki. Aj keď pomenovaní je mnoho, hovoria o tom istom, o tej istej forme liečivej (životnej) energie. Reiki sa dá ľahko naučiť, veľmi jednoducho sa používa a je jednou zámejších foriem energetického liečenia. Reiki je schopnosť každého človeka používať liečivú silu pre seba, či pre druhých. Tento japonský výraz je zložený z dvoch slov:

1. Rei - životodarný, vesmírny, všezasahujúci (horný symbol na obrázku)
2. Ki - energia, sila (dolný symbol na obrázku)

Reiki je pomenovanie pre vesmírnu univerzálnu energiu, ktorá sa nachádza v priestore okolo nás. Je to energia Univerza, vesmírna energia. Niekto sa tomu veľmi čuduje a je to pre neho nepochopiteľné. Ale z Vesmíru čerpáme rôzne energie (slnečné, mesačné žiarenie) a pozastavuje sa nad tým niekto? Mesiac tiež ovplyvňuje náš život, príliv, odliv a príde nám to samozrejmé. Tak prečo nie toto? Je veľa energií, ktoré nás obklopujú, a ktoré máme k dispozícii. Je len na nás, či tieto energie akceptujeme, prijmeme, využijeme. A prijať a využiť Reiki je veľmi jednoduché, pretože výsledky (reakcie) vidíte v niektorých prípadoch takmer okamžite. Reiki je holistické (celostné) liečenie a pracuje na všetkých úrovniach nášho života. Výsledkom toho je, že liečime príčinu a nie iba príznaky.

"Reiki nie je spojená so žiadnym náboženstvom! Môžu ju kľudne využívať aj ateisti, ale aj veriaci, bez ohľadu na svoju vieru a príslušnosť."

Reiki je prenos - odovzdanie životnej energie. Skôr sme s touto energiou mohli pracovať všetci, dnes ale vplyvom času, myslenia a konania, celkovou súčasnou úrovňou tejto planéty (ľudstva, kolektívneho nevedomia), je v nás táto prirodzená schopnosť potláčaná, nie však znemožnená. Na to, aby sme znovu mohli pracovať s Reiki musíme prejsť procesom tzv. "zasvätením" (iniciáciou, aktiváciou) do Reiki. Zasväcovať, čiže iniciovať ostatných do Reiki, môže iba Majster Reiki, ktorý má sám stupeň zasvätenia (označovaný presne ako "učiteľ"), v ktorom dosiahol potrebné vibrácie a bol vyškolený na to, ako vykonávať zasvätenie do Reiki.

Ako funguje ?

Pri zasvätení Majster - učiteľ vyčistí vaše čakry a spojí vás s vesmírnym zdrojom Reiki (vaše čakry, vaše biopole je prepojené na tento zdroj). Od tohto okamihu máte túto energiu ihneď k dispozícii. Toto spojenie sa nedá stratiť ani oň prísť - je trvalé. Energiu prijímame prostredníctvom svojich čakier a cez energetické dráhy - meridiány je rozvádzaná po tele. Po zasvätení sa stávate kanálom, ktorým túto energiu cez vrchol hlavy (7. čakru) naberáte a dlaňami smerujete von - na miesta, kde chcete liečiť, harmonizovať, dodávať energiu. Človek je po zasvätení (iniciácii) schopný s touto energiou pracovať a odovzdávať ju ďalej. Reikista (slangové označenie pre ľudí, ktorí už vedia s Reiki pracovať) zďaleka nemusí mať abnormálne schopnosti, ale je tiež pravda, že u mnohých ľudí sa po zasvätení zvláštne schopnosti objavia alebo prehĺbia (otvorenie tretieho oka, videnie aury, pociťovanie energií, jasnovidectvo). Reiki podporuje aj duchovný rozvoj. Je to ale individuálne a nie je tomu tak u každého. Každý sme iný, každý máme inú duševnú "vyzretosť" a aj iné schopnosti.

Ten kto sa venuje Reiki nie je ľudový liečiteľ !

Toto je častý omyl a pomerne často sa to takto interpretuje aj v médiách. Ako bolo napísané, človek pracujúci s Reiki je len kanálom pre energiu univerza (vesmíru, Boha - dosaďte si čo uznáte za vhodné). Len ju sprostredkováva tomu, kto ju potrebuje a telo na ňu reaguje tak, že samo naštartuje s jej pomocou ozdravný proces. Tzv. ľudoví liečitelia, väčšinou liečia ľudí svojou vlastnou bioenergiou. Má to veľké nevýhody pre liečiteľa aj liečeného. Liečiteľ sa vyčerpáva z energie a na liečeného môže preniesť aj časť svojich problémov a emócií. To pri Reiki nie je možné. Reikista neposkytuje vlastnú energiu, a teda sa nevyčerpáva, ani nič zo seba neprenáša na liečeného.

"S Reiki sa nespája žiadne lekárske vzdelanie, teda terapeut nerobí žiadne diagnózy a ošetrenie Reiki nenahrádza ošetrenie lekárom!"

Je to však skvelá doplnková metóda liečenia ku klasickej medicíne a ich spojením sa dosahujú rýchle a presvedčivé výsledky. Lekár vám dôkladne bude ošetrovať koleno, ale koleno je len symptóm a môže ísť napríklad o obličky, ktoré sa takto po meridiánoch ozývajú, lenže im pozornosť venovaná nebude. Západná medicína v podstate lieči symptómy, prejavy disharmónie, ale nejde ku koreňu, príčine problému. Musíme si uvedomiť, že choroba je už prejav, výsledok dlhodobého nesúladu, ktorý môže prameniť napríklad z psychickej oblasti, narušených partnerských vzťahov a pod. a s odstránením príčiny nie je potom už treba liečiť dôsledok.

Reiki je považované za fenomén

Objavujú sa už aj vedecké štúdie potvrdzujúce účinnosť tejto formy liečenia, ale je ťažké vysvetliť ako to presne funguje. Terapeut pracujúci s Reiki sám o sebe nelieči - je len kanálom pre sprostredkovanie energie. Energia Reiki sa v mnohých prípadoch prejavuje ako "inteligentná" energia, čo sa ťažko vysvetľuje. Napríklad vyššie spomínané koleno. Teraput Reiki priloží svoje dlane ku kolenu, energia sama nelieči to koleno ako príznak, ale sama ide po príčine problému a keď ju nájde, lieči ju. Preto sa v praxi často stáva, že pri liečení ľudia hovoria , že pociťujú prúdenie energie (teplo alebo mravenčie) úplne inde než majú na tele fyzický prejav. Preto sa dá o tejto energii a liečbe hovoriť ako o určitom fenoméne.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky